ပိုးတုံးလုံး systemနှင့် ကြုံဆုံပြီးနောက်

5
Your Rating
ပိုးတုံးလုံး systemနှင့် ကြုံဆုံပြီးနောက် 5 (2)
151
Comments
4 Users bookmarked This
Follow
( 0 Followers )
X

Follow

E-mail : *

ချစ်သူရဲ့သစ္စာဖောက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ဟု ယုံကြည်နေသော ယွန်ရှ်ပြောသည်မှာ မတော်တဆချစ်စရာ ပိုးတုံးလုံးစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်မိသွားသည်

တကယ်ရော ချစ်ရသူဟာ သစ္စာဖောက်ခဲ့တာ ဟုတ်ပါရဲ့လား။

Genre(s)
Tags(s)