ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် ချစ်တယ်

0
Your Rating
ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် ချစ်တယ် 0 (0)
1
Comments
Bookmark This

(၁၀)နှစ်တာလုံး ချစ်ခဲ့တဲ့သူအတွက် နောက်ဆုံးရေးသော စာ။

လက်တွေ့ဘဝဟာ မလှပခဲ့ပေမယ့် ဒီထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆုံနိုင်မယ်မလား … ?

Genre(s)