ခွေးဖြစ်ပြီး ရန်သူတော်ကြီးအိမ်မှာ ကပ်နေရတဲ့ငါလေး

0
Your Rating
ခွေးဖြစ်ပြီး ရန်သူတော်ကြီးအိမ်မှာ ကပ်နေရတဲ့ငါလေး 0 (0)
110
Comments
1 Users bookmarked This

Description

MC က လူစင်စစ်က ခွေးအဖြစ်ပြာင်း‌ပြီး ML ရဲ့ အိမ်မှာ လိုက်နရတယ်။

 

Original Author – Zi Jin

Chapters – 51 + 4 extras ( completed)

Novel title – After being turned into a dog, I conned my way into freeloading at my rival’s place.

Genre(s)
Tags(s)