ပျော်ရွှင်လိုက်ဖို့သာ တတ်နိုင်တဲ့မင်းသားလေး

0
Your Rating
ပျော်ရွှင်လိုက်ဖို့သာ တတ်နိုင်တဲ့မင်းသားလေး 0 (0)
161
Comments
3 Users bookmarked This

幸せにしかなれない王子 || A prince who can only be happy || ပျော်ရွှင်လိုက်ဖို့သာ တတ်နိုင်တဲ့မင်းသားလေး

Author: Anoni
English translator: Oishee
Burmese translator: diem

Original novel link: https://kakuyomu.jp/works/16817330657436696870

English translation link: https://tnovelodyssey.blogspot.com/2023/05/a-prince-who-can-only-be-happy.html

 

Cover photo link: (124) Pinterest

Genre(s)
Tags(s)