လရိပ်ဆင်သည့် ကကြိုး

5
Your Rating
လရိပ်ဆင်သည့် ကကြိုး 5 (1)
12
Comments
1 Users bookmarked This

လရိပ်ဆင်သည့် ကကြိုး

ရိုးရှင်းစွာနဲ့ ကိုယ့်နှလုံးသားကို ကကြိုးဆိုတဲ့ မင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုကရှင်သန်လာခဲ့တာ ။ မြတ်နိုးစွာနဲ့ ကိုယ်မင်းကို ချစ်ခဲ့တယ် ။ ကိုယ့်ဘဝအတွက် မင်းကရိုးရှင်းစွာဖြစ်တည်နေတဲ့ မြတ်နိုးရာလေး

Genre(s)
Tags(s)