ငါပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့နေ့

5
Your Rating
ငါပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့နေ့ 5 (1)
35
Comments
2 Users bookmarked This

Title: わたしが消えた日  Watashi ga kieta hi || The Day I Disappeared || ငါပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့နေ့

Author: Shinonome Kai

English Translator: Antoinette Vanessa

Burmese Translator: Diem

Genre(s)
Tags(s)